Tale ved åbning af aktiviteter på Københavns Hovedbibliotekt, World Outgames 2009

Jeg elsker biblioteker!

Der er en tryghed i at vide at jeg kan finde det jeg mangler, lige meget hvad det er. Men det rigtigt fede ved biblioteket er at vide at lige meget hvad det er jeg ved, så er der hyldevis, etagevis af ting som jeg ikke ved endnu.

Jeg elsker at kunne fortabe mig i alle mulige og umulige emner.
Jeg elsker at biblioteket altid gør mig klogere på det jeg kom efter – og på alt det jeg ikke kom efter.
— Jeg elsker at biblioteket har indført e-mail-advarsler så jeg ikke får så mange bøder.
Og jeg elsker at biblioteket favner meget meget bredere end konkret, boglig envejs-viden.

Jeg hedder HC Seidelin og jeg er formand for Landsforeningen for bøsser og lesbiske. Jeg er rigtig stolt af at kunne åbne dette kulturprogram og denne udstilling som er en del af et samarbejde mellem Københavns Kommunes biblioteker og Landsforeningen.

Biblioteket kontaktede os for nogle måneder siden med en ambition om at give et bidrag til den i forvejen store kulturbegivenhed som World Outgames er. Og jeg må sige at jeg er overrasket over det store arbejde som alle parter har lagt i projektet – og den bredde som aktiviteterne har fået. I løbet af en uge vil der være udlån – i papirform såvel som fra et levende bibliotek – musik, guidet filmfremvisning – og ikke mindst den udstilling som jeg har fået lov at åbne i dag.

Jeg vil gerne takke biblioteket, særligt Christina og Allan, for det samarbejde vi har indledt og jeg vil særligt gerne takke Michael Kjeldsen fra LBL for det store arbejde han har lagt i sagen.

Kunstarterne – om det er musik, billedkunst, film, installationer eller litteratur – har en evne til at skabe et rum. Et rum hvor vi kan se nogle sammenhænge som ellers er skjulte for os. Hvor vi kan sige noget med andre ord end dem vi bruger til daglig. Virkemidlerne kan pludselig være vildt overdrevne uden at miste troværdigheden eller helt subtile uden at vi misser dem. Komiske uden at være platte eller alvorlige uden at være nedslående.

Nogle går ind i rummet for at mærke og interagere. Andre nøjes måske med at kigge ind gennem vinduet for at se hvad der foregår.

I må undskylde de mange hus-metaforer; jeg er i gang med at renovere køkken…

Men først og fremmest skal rummet være tilgængeligt for folk. Derfor er det så fantastisk at udstillingen og alle de andre aktiviteter finder sted her på Hovedbiblioteket, midt i hjertet af København, midt i mylderet af mennesker som ellers måske ikke ville have set det. Fået oplevelsen. Fået tankerne sat i sving.

Jeg håber at rigtig mange – københavnere og turister, gamle og unge, mænd og kvinder – eller hvordan vi vælger at definere os – vil bruge muligheden for at komme forbi, kigge ind i rummet og få sat ord og billeder på “køn” og “kønsidentitet”. Gennem musik, billedkunst, film – og bøger.
Og jeg har lovet at sige fra de menneskelige bøger, dem som man kan låne i vores fordoms-bibliotek, at de gerne vil være fri for æselører og noter i margenen.

Nyd udstillingen. Nyd København under Outgames. Og nyd biblioteket. Jeg elsker biblioteket – det er en kærlighed som alle kan opleve – uanset køn eller kønsidentitet.