“Magtfuld lobby” er mit mellemnavn

Uagtet at overskriften lyver (på mere end én måde; dels hedder jeg faktisk ingen af de nævnte ting og dels er “magtfuld lobby” ikke ét men to mellemnavne med mindre man indsætter en bindestreg), så ranker jeg i disse dage ryggen på samme måde som da Pia Kjærsgaard i et interview med Bjarne Lundis udtalte

»Jeg vil sige specielt de aktive i Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. Dem, synes jeg, er meget militante,« (citeret fra den nu hedengangne (ha!) Nyhedsavisen).

I en leder for nylig i Kristeligt Dagblad så redaktionen sig på lederplads kaldet til at give sin uforbeholdne mening om kirkelig vielse af bøsser og lesbiske til kende. Den er ikke positiv. For selv om folkekirken er

en af verdens allermest tolerante kirker over for seksuelle minoriteter

, så er problemet ifølge lederskribenten

at de homoseksuelle kræver noget, som end ikke biologien eller historien kan give dem. De forskelle, som ønskes udvisket mellem ægteskab og registreret partnerskab, kan og vil ikke forsvinde. Ægteskab, familieliv, børneopdragelse og selv adoption vil – med eller uden kirkens velsignelse – fortsat være præget af, at kønnene er fundamentalt forskellige.

Da dette krav er et udtryk for et “rethaverisk mindretalshysteri” konkluderes det, at

folkekirken tjener altså de fleste bedst ved fortsat at mene, at ægteskabet før som nu er for én mand og én kvinde.

Anledningen til lederen er velsagtens en art kulmination på, at Statsministeren i et samråd sparkede selvsamme problemstilling til hjørne ved at sige, at han ikke vil lovgive på området før folkekirken beder ham om det. Da folkekirken – i mangel af et kirkeråd med reel beslutningskompetence – kun kan bede om den slags ved at biskopperne laver en udtalelse, og da Københavns stift står for at skulle vælge ny biskop, var det vel uuindgåeligt at bispekandidaterne ville blive stillet spørgsmål om deres syn på emnet (se deres svar her) og at Himmeltidende og andre toneangivende medier ville hoppe på vognen også.

Man kan mene hvad man vil om Statsministerens lidt omvendte holdning til lovgivningen; på hvor mange andre områder venter regeringen på at fx alle landets borgmestre eller alle bankdirektører laver en udtalelse før man gennemfører eller fjerner anlægslofter i kommunerne og udformer eller dropper bankpakker? Nej vel?
Kunne partnerskabsloven være blevet gennemført så snart LBL fremsendte Dansk Giftefoged-laugs accept af borgerlige vielser af samkønnede par? Ville Sammenslutningen Af Lesbiske Der Vil Insemineres Af Læger På Statens Regning kunne have vundet slaget om retten til insemination  ved at indhente en anbefaling fra Lægeforeningen? Vi lader billedet stå et øjeblik…

Man kan også mene hvad man vil om Kristeligt Dagblads diskussion af vielses-problematikken. Ligesom det er svært at diskutere Israel-Palæstina-konflikten fordi man aldrig kan medtage hele konfliktens omfang, historie og kompleksitet i en enkelt sætning, så skal man tilsyneladende være stået tidligt op (evt. tidsnok til at have deltaget i kirkemødet i Nikæa i 325) for at kunne følge med når der argumenteres på lederpladsen i KD.

Jeg hæfter mig for eksempel ved, hvor argumentationen om at “at de homoseksuelle kræver noget, som end ikke biologien eller historien kan give dem” kommer fra. Når par af samme køn ønsker at kunne blive gift i en kirke på lige fod med par af forskelligt køn, så er det ganske korrekt, at det kan hverken biologien eller historien give dem. Det er kirken der skal give dem det. Og hvorfor den ikke kan det melder argumentationen ikke noget om.

“De forskelle, som ønskes udvisket mellem ægteskab og registreret partnerskab, kan og vil ikke forsvinde”. Er det bare mig, eller er fx den norske lov om kønsneutralt ægteskab ikke netop et vidnesbyrd om, at de omtalte forskelle rent faktisk udviskes ved et lovindgreb?

“Ægteskab, familieliv, børneopdragelse og selv adoption vil – med eller uden kirkens velsignelse – fortsat være præget af, at kønnene er fundamentalt forskellige”. Det ku ellers være sjovt hvis kønnene i stedet blev fundamentalt ens ved at kirken velsignede dem. Homos, homos everywhere 😀

Nej, nu ordkløver jeg bare. Undskyld.
Min pointe er at KD’s argumenter er selvopfundne og selvopfyldende. Særligt finurligt er afslutningssvadaen med at folkekirken “tjener de fleste bedst” ved at udelukke homoseksulle fra at kunne blive gift i kirken. Tjener dem hvordan?, tænker jeg – og med hvilket formål?

Suk. Jeg er ikke teolog. Jeg kan ikke bibel-bashe godt nok til at vinde diskussionen. Så lad mig i stedet vende tilbage til mit udgangspunkt, den ranke ryg og det mærkelige mellemnavn. For det, som gør mig “Pia Kjærsgaard kaldte mig militant”-glad er, at KD’s leder nævner “den magtfulde lobby for homoseksuelles ligestilling i Danmark”. Der menes naturligvis ikke kun Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, men velsagtens også hele oppositionen og andre fjolser derude for hvem ligebehandling betragtes som noget så tossegodt som en basal menneskeret. Men jeg tillader mig dog at formode at LBL var i tankerne hos lederskribenten… og er der så noget at sige til at jeg går med rank ryg?

Jeg er jo landsformand for LBL – en tilsyneladende “meget militant” og “magtfuld lobby”!

Hvad kan jeg sige andet end: Det kan I bande på!* Pas bare på derude, eller vi starter en bandekrig på Nørrebro (tjek), forårsager en depressionslignende økonomisk krise over hele den vestlige verden (tjek) og nedkalder en sværm af græshopper over Indre Mission – bare for at vise at vi også er gammeltestamentelige blasfemister.

Jeg må ha nye visitkort…

PS: Bliv militant og magtfuld her

*eller lade være, alt efter religiøs overbevisning. I’m not judging.